Verzekingen informatie

Print deze pagina

Het is niet verstandig om gelijk met de eerste de beste verzekeraar van de WA bromfiets / scooter verzekeringen in zee te gaan. Laat u eerst goed voorlichten voordat u een keuze maakt in welke soort verzekering u neemt.


Je kan je scooter of brommer op verschillende manieren laten verzekeren. Dit heeft namelijk te maken met hoe jij je aansprakelijkheid wilt verzekeren. Bijvoorbeeld als jij een ongeluk veroorzaakt betaald de verzekeraar alleen de schade van de tegenpartij (tegen wie jij bent aangereden). In dit voorbeeld krijg jij dus geen geld uitgekeerd om je eigen brommer te reparen, dit zal je dus zelf moeten betalen. Dit heeft te maken met het dekkingsgebied (aansprakelijkheid) van de verzekering die je hebt afgesloten of nog gaat afsluiten. In de onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe dit allemaal zit.


Soorten verzekeringen

Verzekeraars bieden meestal verschillende pakketten aan op het gebied van brommer- of scooterverzekeringen. Deze pakketten worden niet pakket genoemd maar een “dekking”. De dekking zegt iets over wat je allemaal gaat verzekeren. Het pakket ‘dekt’ dan het gekozen pakket. Bij de meeste verzekeraars heb je de keuze uit drie verschillende soorten dekkingen, namelijk:

 

- WA

- WA + diefstal

- All risks


WA

WA betekent ‘Wettelijke aansprakelijkheid’. Een brommer moet tenminste WA verzekerd zijn omdat dit zo geregeld is in de wet. Het is namelijk zo dat er altijd een kleine kans is dat jij een ongeluk veroorzaakt. Ze zeggen wel eens ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’. Daar is precies deze verzekering voor. Je wilt niet je halve leven of langer het bedrag willen afbetalen aan schade wat je hebt veroorzaakt bij een ongeluk. Laat ik het nog niet eens hebben over het eventuele lichamelijke letsel wat iemand kan krijgen.. iemand zit zo in een rolstoel.


Als je een WA verzekering afsluit staat er meestal wat de WA verzekering dekt. Dit is uitgedrukt in een bepaald geld bedrag. Denk dan niet van wow want dat geld krijg je niet want dat is het maximale bedrag wat de verzekeraar uitkeert bij schade van de tegenpartij. Dit bedrag kan 1 bedrag zijn maar meestal bestaat het uit twee bedragen, namelijk 1 voor materiële schade en een bedrag voor letselschade. Verder lees altijd de polis door, je komt er soms achter dat de verzekeraar een eigenbijdrage van een paar 100 € vraagt. Hiermee wordt bedoelt dat als je een schade maakt van b.v. 200 € en je hebt een eigenbijdrage van 250€ dat je dan zelf de schade mag betalen. Dit komt doordat je eigenbijdrage nou eenmaal hoger ligt (250 €) dan de schade. Deze bedragen zijn zomaar uit de lucht gegrepen dus ze kunnen afwijken.


Als je een brommer op jou naam staat ben je verplicht om de brommer minimaal WA te verzekeren. Behalve als je hem geschorst hebt maar dan mag je er ook niet mee de openbare weg op.


WA + Diefstal

Meestal biedt de verzekeraar naast de WA verzekering uitgebreidere dekkingen (pakketten) aan.  Een uitgebreidere dekking die de meeste verzekeraars aanbieden is de WA + diefstal.  Dit is meestal een duurder pakket omdat je dus ook meer ‘dekking’ krijgt van de verzekeraar. Bij WA is diefstal van je brommer dus niet mee verzekerd. Wil je dit wel dan moet dus pakket als WA + diefstal.  Als je de brommer net nieuw uit de winkel komt is het meestal wel verstandig om diefstal mee te verzekeren.  Meestal ligt dit bedrag 100 tot 250 € hoger dan de basis WA.

Bij deze pakketen worden meestal een paar regels in polis opgenomen:

 • Meestal  wordt het eerste jaar na aankoop van de brommer de nieuwwaarde van de brommer vergoed.
 • Na het eerste jaar wordt de dagwaarde van de brommer uitbetaald of er wordt per jaar een bepaald percentage van de nieuwwaarde afgehaald.
 • Soms wordt er een eigen risico gevraagd.
 • De brommer moet meestal op slot staan met een slot ART categorie 3 gekeurd slot. Een lijst met het keuringsmerk ART vind je hier: http://www.stichtingart.nl/sloten_resultaat.asp

Lees altijd de polis door om achteraf niet voor verrassingen te staan.


ALL risks

Dit dekt al het bovenstaande + soms nog eigengemaakte schade door bijvoorbeeld onderuit gaan in een bocht door wat voor reden ook. Dit kan soms veel schade veroorzaken zonder dat het kan verhalen op iemand. Bij deze vorm is meestal een eigen risico inbegrepen.

Dus nu kan ik alles verhalen bij de verzekering?

Nee dat juist niet want als je dat doet gaat het bedrag wat je voor een verzekering betaald gaat het jaar erop omhoog. En nee je kan ook niet zomaar naar een andere verzekeraar omdat de verzekeraars afspraken hierover hebben gemaakt en elkaar informatie geven. Hierbij moet je denken aan hoeveel schadevrije jaren heeft een persoon gereden? Of heeft hij een dikke schuld doordat hij zijn premie niet heeft betaald.

 

Waarom is die premie nou zo hoog:

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • leeftijd.
 • Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder de prijs.
 • De woonplaats waar je woont
 • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt.
 • Hoeveel schadevrije jaren u heeft.


Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:


 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
 • De kosten van een rechtszaak.
 • Het regelen van de schade.
 • Het onderzoek door deskundigen.
 • Bereddingskosten.
 • De kosten van de verzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
 • De kosten van de bank of verzekeringsadviseur. Sluit u de verzekering af via een bank of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar
 • meestal ook een bedrag aan de bank of verzekeringsadviseur. Dit bedrag wordt provisie genoemd.
 • Waarborgfonds Motorverkeer Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle in Nederland werkzame motorrijtuigenverzekeraars. Zo kan bijvoorbeeld schade veroorzaakt door onbekenden of door een onverzekerd voertuig worden uitgekeerd.
 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars Alle in Nederland werkzame motorrijtuigen-verzekeraars zijn lid van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars en financieren grotendeels deze vereniging. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars houdt zich bezig met het regelen van schaden veroorzaakt door buitenlandse motorvoertuigen in Nederland

 


Woordenlijst

Assurantiebelasting

Dit is de belasting die de overheid over de premie van schadeverzekeringen heft. De door u betaalde belasting wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst afgedragen. Bereddingskosten Onder bereddingskosten worden verstaan de kosten die direct bij of na een gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade.

Deskundigen

Deskundigen kunnen bijvoorbeeld experts, artsen en arbeidsdeskundigen zijn. Experts worden ingeschakeld om schade aan motorvoertuigen of andere zaken te beoordelen en vast te stellen. Artsen beoordelen en adviseren bijvoorbeeld over het letsel van slachtoffers. Arbeidsdeskundigen houden zich onder andere bezig met het beoordelen en adviseren over de gevolgen van het letsel wanneer iemand door een ongeluk niet of nog maar gedeeltelijk kan werken.

Eigen risico

Het eigen risico houdt in dat u met uw verzekeraar afspreekt dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Een hoog of laag eigen risico afspreken zal gevolgen hebben voor de hoogte van uw premie.Leeftijd Uit onderzoek blijkt dat jonge mensen en oudere mensen een grotere kans lopen om schade te ver-oorzaken. Uw leeftijd kan dan ook de premie die u voor een verzekering moet betalen, beïnvloeden.

Letselschade

Letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid. Bijvoorbeeld een hersenschudding bij het slachtoffer van een ongeluk. Wanneer iemand letselschade heeft, kunnen de kosten flink oplopen. U kunt bijvoorbeeld denken aan langdurig verlies van inkomen doordat iemand niet kan werken door een ongeluk.

 

Materiële schade

Materiële schade is schade aan spullen. Dit kan bijvoorbeeld schade aan de auto of bromfiets van het slachtoffer zijn. Maar ook schade aan kleding is materiële schade.

 

Wat zijn motorrijtuigen?

Motorrijtuigen zijn voertuigen zoals auto’s, motoren, brom- en snorfi  etsen, scoot- en brom-mobielen. In deze productwijzer wordt de term motorvoertuig gehanteerd wanneer het over dit soort voertuigen gaat.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polis-blad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document.

Premie

Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet de premie op tijd betalen. Als u niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is. Regels bij schaderegeling De Gedragscode Behandeling Letselschade is een belangrijke regel waaraan de verzekeraar zich moet houden. Kijk voor meer informatie over de Gedragscode op www.letselcode.nl.

 


Schadevrije jaren

Het aantal jaren dat u geen schade heeft gehad, kan van invloed zijn op de hoogte van de premie. U wordt onder andere aan de hand van het aantal schadevrije jaren ingeschaald op de zogenaamde bonus/malusladder. Dit wordt ook wel no-claimkorting genoemd.

Verbond van VerzekeraarsHet Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.